O XXIII Finale


Akcja krwiostawstwa

Krew oddały 72 osoby

Zebrano 32,4 l krwi

Do puszek trafiło

81 540,92 zł


Przypomnijmy:


Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna, organizowana przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Odbywa się tradycyjnie w drugą niedzielę stycznia każdego roku.
W całej Polsce odbywa się największa w naszym kraju zbiórka publiczna. Blisko 120 tysięcy wolontariuszy zbiera pieniądze, rozliczane następnie w ponad 1700 sztabach, w tym w kilkudziesięciu zlokalizowanych w wielu miejscach na świecie.

Fundacja WOŚP środki zebrane w corocznej zbiórce publicznej (Finał WOŚP) przeznacza na zakup sprzętu medycznego i finansowanie programów medycznych, który trafia również na teren naszego powiatu.

Dotychczas trafił do nas sprzęt ufundowany przez WOŚP, w szkołach prowadzona była akcja nauki udzielania pierwszej pomocy (w tym celu Fundacja sprezentowała szkołom odpowiedni sprzęt, przeszkoliła nauczycieli, dostarczyła fachową literaturę), poniżej znajdziecie:

wykaz sprzętu zakupionego przez Fundację WOŚP dla oddziału geriatrycznego w Wadowicach

wykaz sprzętu zakupionego przez Fundację WOŚP w minionych latach

wykaz sprzętu zakupionego przez Fundację WOŚP
(wybierz interesującą cię miejscowość, np. Wadowice, Andrychów)


wykaz jednostek OSP, dla których został zakupiony sprzęt
z pieniędzy zebranych 4 lipca 2010 w ramach Akcji, Stop Powodziom


Należy zaznaczyć, że koszty działalności administracyjnej WOŚP nie są pokrywane ze środków pochodzących ze zbiórki w ramach Finału WOŚP. Na tego typu koszty Fundacja pozyskuje sponsorów, przeznacza środki z darowizn otrzymanych w ciągu roku,
a także z odsetek od lokat bankowych.
Koszty organizacji Przystanku Woodstock i częściowo Finału - tak jak koszty działalności administracyjnej – również nie są pokrywane ze środków pochodzących z Finału, ale z darowizn celowych oraz wpłat sponsorów, o których Fundacja każdorazowo zabiega.
(wg: http://www.wosp.org.pl/fundacja/rozliczenia_finansowe)

FINAŁ XXIII - 11 stycznia 2015


Relacja z XXII Finału


 • Akcja krwiodawstwa

  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej VENA-Andrychów,
  ul. Starowiejska 17a

  Ilość zebranej krwi

  32 litry 850 ml

 • Zbiórka pieniędzy

  Oficjalna kwota zebrana przez wolontariuszy w zeszłym roku:

  123 578,96 zł

 • Kocierz gotuje

  Plac Mickiewicza, Andrychów

  Restauratorzy z Hotel&Spa Kocierz na andrychowskim Rynku.

Jak wspierać cel 23. Finału WOŚP?

Wesprzyj WOŚP